-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

دختري هستم 16 ساله. گاه تصورات عجيبي از قيامت به ذهنم خطور ميكند. مثلاً اين كه قيامت چه اندازه طول ميكشد يا اين مسأله كه آيا افراد گناهكار خالد در جهنم و افراد نيكوكار خالد در بهشت ميشوند، فكر مرا دائم به خود مشغول كرده است. لطفاً پاسخ قانع كنندهاي براي اين سؤال من بيابيد. ديگر اين كه هميشه ميانديشم كه جزء جهنميها هستم و گاه خوابهاي وحشتناكي از قيامت ميبينم. خصوصاً شنيدهام كه بيشتر اهل جهنم از خانمها تشكيل ميشود. لطفاً مرا راهنمايي كرده، بفرماييد يك دختر با انجام چه كارهايي ميتواند جزء افراد نيكوكار باشد.

اصل وجود بهشت و جهنم كه قطعي است، نيكوكاران براي هميشه در نعيم الهي و بدكاران غرق در عذاب الهي خواهند شد اما قيامت براي همه يكسان نيست و مقدار آن تناسب با اعمال انسان دارد و هر قدر اعمال صالح بيشتر باشد زمان حسابرسي كوتاهتر خواهد بود. چنين نيست كه همة دوزخيان خالد در جهنم باشند بلكه عدهاي از آنها پس از طي مراحلي مشمول عفو الهي قرار خواهند گرفت. بهفرمايش مولا علي (7) در دعاي كميل ... أن تُخَلِّدَ فيها المعاندين; يعني تنها معاندين (دشمنان سرسختي كه از روي عمد و لجاجت نه تنها خود را اصلاح نميكنند بلكه ديگران را نيز گمراه ميسازند) در جهنم جايگاه هميشگي دارند و ديگران با گذشت مقدار زماني كه مناسب با گناهان آنهاست از جهنم نجات مييابند.

يك زن مسلمان اگر واجبات ديني خود مانند نماز، روزه و ... را انجام دهد و از محرّمات الهي دوري كند، اهل بهشت مورد رحمت خداوند خواهد بود. خدايي كه رحمت او بر خشم و غضب او پيشي گرفته است. پس نبايد اعصاب خود را با اين افكار پريشان خسته سازيد. آنچه از ما خواسته شده فرمانبرداري و اطاعت محض از دستورات الهي است. شما هميشه منتظر فضل پروردگار و بهشت واسعهاش باشيد، نه اين كه خود را اهل جهنم دانسته و دائم در هراس از جهنم باشيد. البته ترسيدن از معاصي اگر باعث تديّن انسان و اعتقاد عميقش باشد مفيد است; چرا كه «خوف و رجا» و «بيم و اميد» از نشانههاي انسان مؤمن است يعني اميد به رحمت خداوند و ترسيدن از معاصي; اما بيش از آن لازم نيست با افكار پريشان زندگي خويش را تلخ سازد. و در نتيجه باعث باز ماندن از رسالت انساني وي گردد. مسلمان بايد مراقب كار خود بوده و از خدا بخواهد تا پايان كار، او را در مسير حق، ثابت و پابرجا بدارد و عاقبتش را ختم به خير فرمايد. و اساساً اگر خوف زياد باعث آن شود كه انسان كسل و بيحوصله و پريشان شود، اصلاً مطلوب نيست و چنين فردي بايد به رحمت و بهشت بيشتر فكر كند تا به حال تعادل برسد. خداوند بندهاي را كه به او حسن ظن دارد بيشتر ميپسندد.

روايتي كه ميفرمايد: بيشترين افراد جهنم از زنان تشكيل شده، مفهومش اين است كه: زنان بيايمان آن چنان عامل فساد جامعه هستند كه با همين جرم، قطعاً اهل آتش خواهند شد و كمتر مشمول رحمت الهي.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.